Sagsgennemgang og kvalitetssikring

En sagsgennemgang kan bruges til at analysere og evaluere specifikke områder, og på den måde afdække om der er brug for yderligere opkvalificering, nye arbejdsgange eller noget helt andet.

Et typisk forløb er

  • I har et område, med særligt fokus og ønsker en sagsgennemgang
  • Vi aftaler et antal sager jeg læser igennem og hvilke fokuspunkter jeg skal have
  • Jeg laver et notat eller en rapport over sagsgennemgangen, hvor i får
    • Kvantitative og kvalitative resultater
    • Sammenfatning af gennemgangen
    • Forslag til forbedring/nye løsninger
  • Jeg giver en mundtlig tilbagemelding til de involverede, hvor jeg også svarer på eventuelle spørgsmål

Prisen er fast, baseret på antal sager, fokuspunkter og omfanget af den skriftlige tilbagemelding.
Der tillægges kørsel for møder i forbindelse med sagsgennemgangen.