Den komplicerede sag

Vi har alle prøvet den der sag, hvor alt er gået galt, og hvor de komplicerede juridiske problemstillinger afløser hinanden.

Der er måske truffet en forkert beslutning, der kommer til at danne grundlag for flere forkerte beslutninger, og inden vi ser os om er sagens kompleksitet vokset os over hovedet.

Det bliver sværere og sværere at danne sig et overblik, og sagen lever ligesom sit eget liv.
I en travl hverdag er det svært at tage sig tiden til at komme helt til bunds, og så er det godt at bede om hjælp.

Med baggrund i solid erfaring på beskæftigelsesområdet, samt et stort kendskab til juraen på området, gennemgår jeg sagen og giver jer et grundigt notat inklusive løsningsforslag.

Notatet suppleres gerne med (løbende) sparring via telefon, teams eller fysisk fremmøde.
Jeg kan også levere udkast til, eller kvalitetssikre breve til borgeren.

Et typisk forløb er

  • I kontakter mig vedrørende en sag, og vi aftaler hvad I har brug for
  • I fremsender sagsakter (eller jeg kommer ved jer og læser dem)
  • Jeg gennemgår sagen og fremdrager de juridiske problemstillinger
  • I får tilsendt et notat med gennemgang af sagen og løsningsforslag
  • Vi aftaler mundtlig sparring
  • Ved langvarige sager, kan jeg forblive på sidelinien som sparringspartner

Opgaven afregnes pr. time + eventuel kørsel.
Ved aftalens indgåelse får I et estimat over tidsforbruget, og vi er i løbende dialog om, hvorvidt tidsplanen holder.

Læs mere om priser her

Frustreret sagsbehandler foran en kompliceret sag med juridiske problemstillinger